Podmienky opakovaných platieb

Prevádzkovateľ:

ALEGRIO s.r.o.

IČO: 47498803

DIČ: 2023918996

so sídlom: Školská 287, Moravany nad Vahom, 92221

 

1. Súhlasíte so založením a parametrami opakovanej platby za objednané služby. Parametry opakovanej platby sú nasledovné:

  • platba bude vykonaná za predplatné vybraných služieb na webe Novamy.eu
  • platba bude realizovaná 1x za mesiac alebo 1x za 3 mesiace alebo 1x za 6 mesiacov, vždy 1. dňa v mesiaci
  • platba bude strhávaná po celú dobu, pokiaľ nebude predplatné služieb zrušené (je možné zrušiť kedykoľvek a výpovedná lehota je 1 mesiac)
  • výška platby je variabilná podľa služieb, ktoré si objednáte, maximálna suma môže byť 5 000 €.
  • pre zrušenie alebo zmenu predplatného prosím pošlite e-mail na [email protected]
  • v prípade potreby pomoci alebo nastavenia predplatného nás môžete kedykoľvekkontaktovať na [email protected]
    2. Súhlasíte s uložením platobných údajov na strane platobnej brány GoPay, ktorá s platobnými údajmi nakladá podľa najvyššieho bezpečnostného štandardu PCI DSS Level 1